Aktivity

 

 

                                           

 

 

 

TŘÍDA SOVIČEK:  

TŘÍDA KOČIČEK: 

 

TŘÍDA MYŠIČEK:  

 

 

 

 

 

 

Aktivity naší MŠ

Muzikoterapie - v rámci projetku "S písničkou ke správné výslovnosti" probíhá na všech třídách MŠ a je
                       zapracována do našeho školního vzdělávacího programu, který je k nahlednutí na třídách u p.
                       učitelek

Senámení s anglickým jazykem formou hry - 1krát týdně

Flétna - 3.třída MŠ

Předplavecký výcvik dětí 


Ve všech třídách mateřské školy probíhá pravidelná logopedická péče 

logopedie1m Logopedie2m