O nás

Naše motto: „Žijeme zdravě, vyrovnaně, přemýšlíme, vyrážíme do světa, vážíme si přírody, chráníme ji nepřestáváme žasnout, ptát se. Malujeme, kreslíme, zpíváme, hrajeme si pracujeme, pomáháme ostatním – nikdy nejsme sami. Nezapomeneme na obrázkové knížky a první slova, která jsme se naučili v mateřské škole.

Trojtřídní Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí je umístěna do dvou ms uvod01mbudov. Dvě třídy se nacházejí na ulici Podřevnická 405 a jedna třída – odloučené pracoviště je umístěna v budově Základní školy na ulici 4.května 336.

Zřizovatelem školy je obec Želechovice nad Dřevnicí  ulice 4.května 68. Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací.

Celkem mateřskou školu navštěvuje 84 dětí od tří do sedmi let. Všechny děti mají možnost využívat nově vybavené třídy a herny ke hře, učení i odpočinku. Třídy jsou prostorné vybavené novým nábytkem, který splňuje současné normy. Také TV náčiní které děti využívají a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobeny věku a počtu dětí. Na pobyt venku děti využívají přilehlé zahrady, vybavené moderními prvky a pískovišti, TV zařízení podléhá  každoroční kontrole je zdravotně nezávadné a bezpečné .

ms uvod03mSoučástí Mš Podřevnická je i kuchyň která se postupně modernizuje. Děti na odloučeném pracovišti stravuje kuchyně základní školy, jídlo je vydáváno ve výdejně mateřské školy.

Od roku 2003 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který dle potřeby doplňujeme a zkvalitňujeme. Název programu je BAREVNÝ ROK . Naší snahou je podporovat rodinnou výchovu a poskytnout dítěti příležitosti k aktivnímu učení v příjemném a bezpečném prostředí. Chceme aby pobyt v naší mateřské škole nebyl  pouhým „tréninkem“ na školu, ale důležitou fází právě prožívaného života dítěte. Pro učitelky je dnes prioritou zaměřit se na rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností dítěte. Proto nabízíme dětem  dostatek prostoru k nejrůznějším činnostem a společně s rodiči se snažíme vychovat sebevědomé děti, které v životě dovedou být ohleduplné a citlivé.

ms uvod02m           ms uvod04m

Náš školní vzdělávací program je rodičům veřejně přístupný na třídách v MŠ Podřevnická 405 i MŠ 4.května.

 

Mgr. Hana Slováčková, řed. školy a kolektiv spolupracovníků