Zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Hana Slováčková, speciální pedagog

I. třída
Petra Slováčková - učitelka MŠ

Adéla Bobálová - učitelka MŠ

II.třída
Mgr. Hana
Slováčková, speciální pedagog – ředitelka školy

Andrea Kolářová - učitelka MŠ

Lucie Smažinková - asistent pedagoga

III.třída

Eva Hurtová - učitelka MŠ

Kamila Macíková - učitelka MŠ

Věra Pečeňková- asistent

 

Vladimíra  Julinová  - vedoucí kuchařka
Naďa Červenková –
pomocná kuchařka
Kateřina Lauterbachová
– kuchařka výdejna
Mgr. Hana Slováčková –
vedoucí stravování

Radka Gereková - školnice
Kateřina Lauterbachová
– uklizečka
Jindřiška Gahurová - uklizečka

Ing. Lucie Krupicová -  účetní