Divadelní představení- Truhlík a Truhlička

Ve čtvrtek dne 28. 11. 2019 k nám do mateřské školy přijelo divadlo z Truhlice. Truhlík a Truhlička nám zahráli pohádku ,,O vánoční hvězdičce“. Hravou formou za doprovodu kytary a zpěvu nás seznámili s lidovými zvyky a tradicemi Vánoc. Děti pomáhaly s hledáním ztracených ozdob na stromeček se kterými si Truhlík hrál, s čarováním v truhlici a také s pečením vánočního cukroví. Po velmi namáhavém vánočním úklidu, pečení cukroví, zdobením stromečku si Truhlík s Truhličkou rozbalili u stromečku dárečky a tím tak zakončili své představení, kterým nás naladili na vánoční atmosféru.