Sovičky

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Adéla Bobálová
  • učitelka MŠ, adela.bobalova@zszelechovice.cz
  • Andrea Kolářová
  • učitelka MŠ, andrea.kolarova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

Třída je zřízena pro mladší děti ve věku od 3-5 let. V letošním školním roce 2019/2020 je zapsáno 28 dětí z toho 10 dívek a 18 chlapců. Většina dětí má výhodu, neboť se znají. Společně přivítáme a začleníme do kolektivu nové kamarády.

Vzdělávací obsah je přizpůsoben na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podporu jeho individuality, budování kladných mravních zásad a posílení sociálních vztahů. Klademe důraz také na rozvíjení estetického cítění, zdravého životního stylu, tradice a spolupráci s rodinou.

Činnosti v průběhu dne jsou plánovány tak, aby byly splněny podmínky zdravého psychického a fyzického vývoje dítěte.