Soviček

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • EVA HURTOVÁ
  • učitelka MŠ, eva.hurtova@zszelechovice.cz
  • KAMILA MACÍKOVÁ
  • učitelka MŠ, kamila.macikova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

  • V oddělení je zapsáno 28 dětí, z toho 16 děvčat a 12 chlapců v rozmezí 3- 7 let.
  • Toto věkové složení má odlišné předpoklady pro jednotlivé činnosti a kladou zvýšené nároky na pedagoga.
  • 3 děti v září nastoupí do základní školy.