O nás

Naše motto: „Žijeme zdravě, vyrovnaně, přemýšlíme, vyrážíme do světa, vážíme si přírody, chráníme ji, nepřestáváme žasnout, ptát se. Malujeme, kreslíme, zpíváme, tančíme, hrajeme si, pracujeme, pomáháme ostatním – nikdy nejsme sami. Nezapomeneme na obrázkové knížky a první slova, která jsme se naučili v mateřské škole.“

Zřizovatelem školy je obec Želechovice nad Dřevnicí.

Nachází se v budově základní školy na okraji obce Želechovice nad Dřevnicí v nádherném prostředí v blízkosti řeky.
Za příznivého počasí děti tráví co nejvíce času v přírodě. Nejčastěji chodí do přilehlého lesa nebo na procházku okolo řeky, kde pozorují zvířata a krmí kačeny. Také využívají přilehlé zahrady. Tělovýchovné zařízení podléhá kontrole, je zdravotně nezávadné a bezpečné. Za nepříznivého počasí děti zůstávají ve třídách a tento čas je využíván k pohybovým hrám.

Celkem mateřskou školu navštěvuje od 1. 9. 2018 81 dětí zpravidla ve věku od tří do sedmi let. Všechny děti mají možnost využívat nově vybavené třídy a herny ke hře, učení i odpočinku. Třídy jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, který splňuje současné normy. Také tělovýchovné náčiní, které děti využívají a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobeny věku a počtu dětí.

První třída „Myšičky“ děti od 2 – 3let.
Druhá třída „Sovičky“ děti od 3 – 7 let.
Třetí třída „Kočičky“ děti od 6 – 7 let.

Mateřská škola vytvořila školní vzdělávací program s názvem Barevný rok v souladu s požadavky RVP PV (rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), dle kterého se uskutečňuje výchova a vzdělávání dětí. Od roku 2003 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který dle potřeby doplňujeme a zkvalitňujeme. Naší snahou je podporovat rodinnou výchovu a poskytnout dítěti příležitosti k aktivnímu učení v příjemném a bezpečném prostředí. Chceme, aby pobyt v mateřské škole nebyl pouhým „tréninkem“ na školu, ale důležitou fází právě prožívaného života dítěte. Pro učitelky je dnes prioritou zaměřit se na rozvoj dítěte a jeho individuality, vedení k samostatnosti, schopnost se projevovat jako samostatná osobnost, která si osvojí základy hodnot.