Čarodějnický rej

I do naší školky zavítalo spoustu vyparáděných čarodějnic, ježibab, čarodějů a černokněžníků. Všechny tyto magické bytosti si přišly ověřit své schopnosti v míchání lektvarů, letu na koštěti, kouzlení hůlkou a také v čarodějnickém tanci. Všichni samozřejmě prošli na výbornou. 

Moc děkujeme rodičům za přípravu tak originálních kostýmu, přesvědčte se sami.

Planetárium

Ve středu 27.4. jsme všechny třídy z MŠ navštívily mobilní planetárium, které za námi přijelo z Brna. Během půlhodinové sférické projekce v planetární kupoli byly děti prostřednictvím pohádky seznámeny s Vesmírem a planetami naší sluneční soustavy. Při celé projekci děti mohly ležet, čímž se znásobil celkový prožitek projekce. Děti odcházely z planetária zrelaxované, s úsměvem na tváři a se spoustou nových informací.

Inspirace pro čarodějky a čaroděje

Milé čarodějky a milí čarodějové,nevídanou rychlostí se k nám blíží datum 30.4. , kdy všichni usedneme na svá košťata a dojednoho se shledáme na sletu čarodějnic. Taková událost se ovšem nesmí podcenit. Je zapotřebí pořádně se vyfiknout a vytáhnout své nejlepší trumfy ze skříně. Samozřejmě všichni vědí, že nejdůležitější věcí, kterou čarodějky a čarodějové musí mít, je originální a nadupané cestovního koště.Pro ty, co si s touto záležitostí neví rady, přichystali jsme si malou inspiraci v podobě videa. 

Návštěva 1. třídy

V pátek 1.4. jsme s předškoláky navštívili 1. třídu základní školy. Paní učitelky nás s dětmi vřele přivítali. Děti si mohly vyzkoušet sezení v lavici, podívat se, co všechno budou potřebovat za pomůcky a plnily jednoduché úkoly na interaktivní tabuli. Všichni byli moc šikovní a na závěr jsme si společně zazpívali. 

Vítání jara

V pondělí dne 4. 4. 2022 jsme si každá třída popovídali o tradici vítání jara. Poté za doprovodu různých básniček a písniček o Moraně jsme ji společně vynesli a přivítali jaro.

„Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Zatáhám tě za pačesy, 
za ty hory, za ty lesy. 
Až se vrátím nazpátek, 
svléknu zimní kabátek.“

Zpívánky

Dne 29.3. 2022 nás ve školce poctil návštěvou pan Kamil Čapčuch, který vystupoval s kytarou jako doprovodným nástrojem. Představení bylo zábavné, akční a samozřejmě plné hudby, zpívání a tance. Děti si zopakovaly například roční období a co se při každém z nich děje, také zvířátka a jejich “řeč”, vyslechly si příběh o ztracené žížale a hlavně se naučily názvy hudebních nástrojů a hru na ně. Vše bylo doprovázeno písněmi a hrou na tělo. Děti po celou dobu vystoupení poslouchaly, co se bude dít dál a zapojovaly se do každé písně s radostí a úsměvem ve tváři.

Písečná animace

Písečná animace je kreslení příběhů v písku za doprovodu hudby, vše se snímá kamerou a přes projektor promítá na plátno. Písečná animace přispívá k rozvoji tvořivosti, fantazie a grafomotoriky. Také přispívá k rozvoji udržení pozornosti a je nesmírně příjemnou relaxační výtvarnou technikou. Programem bylo nejprve představení a vysvětlení toho, jak písečná animace funguje. Poté následovaly dva příběhy doprovázené hudbou. První byl na téma pohádky a druhý na téma zvířátka. Poté si všechny děti vyzkoušely namalovat libovolný obrázek do písku, který se promítl na zeď. Písečná animace se všem velmi líbila a moc jsme si ji užili. 🙂

Tygříci na návštěvě v knihovně

Měsíc březen bývá také nazýván měsícem knihy. I Tygříci si do svých týdenních programů zařadili témata o knihách, spisovatelích, ilustracích  a ilustrátorech dětských knih na které navazuje téma:  ,, Z pohádky do pohádky,“ nebo  téma ,,Pohádkohraní“. Přes to, že máme v naší mateřské škole spoustu pěkných dětských knih, tak jsme se v úterý 8. března vydali do místní knihovny v Želechovicích za novým poznáním. Přivítali nás pracovníci obecního úřadu včetně pana starosty. Prohlédli jsme si jejich kanceláře i zasedací místnost a poslouchali k čemu nám občanům slouží. Pak nás paní Špendlíková zavedla do knihovny. Některé děti tolik knih pohromadě ještě neviděly. Po prohlídce celé místnosti se rozdělily do skupin a samostatně si vybíraly knihy, které se jim líbily. Paní učitelky pak dětem z vybraných knih některé úryvky přečetly. Na závěr nás pracovnice obecního úřadu odměnily obrázky a malou sladkostí. Moc jim za jejich čas, který nám věnovaly děkujeme.