Zimní olympiáda

V úterý 23.1. byla třída TYGŘÍKŮ a VEVEREK přivítána za pomoci vzrušujícího plamene olympijského ohně, který zahájil fantastickou událost – Zimní olympijské hry. Děti se zúčastnily různých sportovních disciplín, jako je lední hokej, skoky na lyžích, lyžování, jízda na bobech a precizní házení koulí na cíl, přičemž každý moment byl plný radosti a soutěživosti.

Vánoční stromeček

Přišel k nám vánoční čas a děti dostaly důležitý úkol – nazdobit společný vánoční stromeček v prostorách chodby MŠ. Všechny třídy se pustily do vyrábění vánočních ozdob a následně si každý svou ozdobičku na stromeček pověsil. Odměnou byla dětem hromada dárků od ježíška, která na ně poslední předvánoční týden čekala pod stromečkem.

MD ŠIKULKA

Maňáskové divadlo dětskou duši vždy okouzlí a bylo tomu tak i v pondělí 4. prosince. Do naší školky zavítalo Maňáskové divadlo ŠIKULKA. Malé diváky čekaly hned tři muzikálové pohádky, které byly obsahově zaměřeny na slušné chování. První byla veselá pohádka ze světa zvířátek. Vyprávěla o tom, „Jak zajíček k rozumu přišel“. Další ztvárněný příběh „O líné Grétce“ motivovalo děti k práci, úklidu, péči o sebe a naše prostředí. Ušmudlaná a líná holčičky se taky nakonec polepšila. Dětem se velmi líbila i třetí pohádka „Prasátko a kouzelné slovíčko“. Děti měly možnost vstupovat do děje a společně se naučily písničku „Kouzelná slovíčka“. Ze spontánních reakcí bylo znát, že příběhy děti vtáhly a během představení se velmi bavily.

Pečeme perníčky

Co by to bylo za Vánoce bez pečení perníčků!

Vzali jsme přípravy na Vánoce velmi vážně a školkou provonělo perníkové koření. Děti zvládly úplně všechno – vyválet, vykrojit a samozřejmě i ochutnat! Podívejte, jak se jim to krásně povedlo.

Podzimní tvoření s rodiči

V naší mateřské škole se 31.10. odpoledne otevřeli dveře rodičům s dětmi, aby si u nás společně vytvořili podzimní výrobky. Když se každá třída naplnila, účastníci akce se mohli pustit do tvoření, či jiných aktivit, které si paní učitelky přichystaly. Aby toho nebylo málo, chodbou se nesla Halloweenská atmosféra. Čekaly zde na děti nejrůznější strašidelné úkoly. Představte si, že se vůbec nikdo nebál.

Doufáme, že každý, kdo mezi nás zavítal, si odnesl povedený výrobek a prožil příjemný čas v naší mateřské škole.

PŘIPOJUJEME SE KE STÁVCE

Hlavní důvody připojení ke stávce:

  • Důrazně upozornit na plánované nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy.
  • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a asistentů pedagoga v roce 2024.
  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
    Plánované omezení finančních prostředků pro jednotlivé školy způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezí možnost dělit třídy na skupiny a povede
    ke zvyšování počtu žáků ve třídách.

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů dne 27. 11. 2023 pro žáky základní školy ředitelské volno.

Provoz mateřské školy bude pro tento den 27.11.2023 přerušen.

Uvědomujeme si, že uzavření školy Vám pravděpodobně přinese řadu komplikací, přesto Vás žádáme o podporu.

Věříme, že výdaje do vzdělávání jsou investicí do budoucnosti nás všech.

Halloween u nás ve školce

Jak jsme ve školce oslavili Halloween? Koukněte sami.

Ve třídě Tygříků, Veverek i Opiček si naplánovaný Halloween všichni užili se vší parádou. Děti i paní učitelky nahodili hábity, dali se do gala a oslavy mohly započít. Aby to nebylo tak jednoduché, museli splnit různě náročné, ale strašidelné úkoly. Myslíte, že se někdo bál? Pokud ano, tak jenom trošku, protože my máme ve školce opravdu odvážné děti!