Projekty

LOGOPEDICKÝ PROJEKT

„S písničkou ke správné výslovnosti aneb Upovídané noty

Na konci roku 2014 se na nás usmálo štěstí a podařilo se nám již podruhé získat dotace z MŠMT ve vyhlášeném  rozvojovém programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“. Náš projekt tentokrát nesl název „S písničkou ke správné výslovnosti aneb Upovídané noty“. V rámci zkvalitnění logopedické prevence se chceme v rámci tohoto projektu zaměřit na využití prvků muzikoterapie. Souvislost hudby a řeči je založena na společných základech, jako jsou rytmus, tempo, melodie.

FÍHA DÝHA

Dýha je přírodní nealergický materiál, který umožní dětem prvotní seznámení s přírodní surovinou.

Děti získají smyslový zážitek:

  • Optický – každý druh dýhy má jinou barvu a kresbu dřeva. 
  • Hmatový – dýha má zajímavou strukturu, která je dobře patrná na dotyk. 
  • Čichový – pláty dýhy mají skutečnou vůni dřeva.

BABIČKA A DĚDĚČEK DO ŠKOLKY

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.


Hrdinou kampaně Celé Česko čte dětem® je dítě, nikoliv kniha.
Tady se neříká „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

ZELENÁ ŠKOLA