Opičky

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Mgr. Helena Vaculíková
  • třídní učitelka MŠ, helena.vaculikova@zszelechovice.cz
  • Bc. Iveta Šimoníková
  • třídní učitelka MŠ, iveta.simonikova@zszelechovice.cz
  • Martina Markvartová
  • asistentka pedagoga, martina.markvartová@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

Motto: „Všichni jsme tu kamarádi, nikdy nejsme na nic sami.“

S využitím her, pohádek, říkadel a hudebně pohybových aktivit, chceme děti začlenit do kolektivu vrstevníků a ve spolupráci s rodiči, vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj. Ve třídě Opiček si budou děti postupně zvykat na určitý režim, učit se naslouchat druhým, samostatně komunikovat, rozhodovat se a porozumět věcem i mimo své blízké okolí. Každé dítě bude mít možnost vždy v něčem vyniknout. Učitelka zde slouží jako poradce a pomocník.