Myšiček

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

  • Petra Slováčková
  • učitelka MŠ, petra.slovackova@zszelechovice.cz
  • Adéla Bobálová
  • učitelka MŠ, adela.bobalova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

V oddělení je zapsáno 25 dětí z toho 10 děvčat 15 chlapců

Naším největším cílem je vytvořit pro děti prostředí plné her, tvoření, radosti a pohody. Vzbudit v dětech zájem o poznávání, zábavnou formou her pohádek a pověstí.

Dále prohlubovat v dětech zájem o přírodu, pomocí environmentáních činností. V neposlední řadě, dále pokračovat v rozvoji předmatematické gramotnosti tj. umět přiřadit, porovnat, poznat základní tvary a barvy. Čtenářskou gramotnost tj. umět se vyjádřit, vyprávět jednoduchý příběh, vyslechnout krátký příběh, umět o něm pohovořit, dohledat si obrázky v knihách, vzbudit v dětech zájem o knihy.