SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Sídlo: 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 653 40 248

Bankovní spojení: 230 130 2845/2010, Fio banka, a.s., VS, KS – 1016

Příspěvek do fondu SRPŠ, prosím, zašlete na uvedené číslo účtu.
Variabilní symbol byl Vašemu dítěti přidělen – platí pro všechny platby, konstantní symbol – 1016.
Do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu nejstaršího dítěte.
Za poskytnutí příspěvku předem děkujeme.

Příspěvek do sdružení pro školní rok 2021/2022 byl odsouhlasen výborem v následující míře:

1 dítě                  300,- Kč/rok
2 děti                  400,- Kč/rok
3 a více dětí        500,- Kč/rok

Z tohoto fondu jsou čerpány příspěvky na akce školy, na sportovní akce (odměny pro žáky, medaile, startovné), příspěvky na autobus (výlety, exkurze, divadlo, plavání), nákup knih do školní knihovny, didaktických hraček, demonstračních výukových materiálů a další.

Viz. níže uvedené SRPŠ vyúčtování.

Rada sdružení:

Předseda: Jana Macháňová, mail: machanova.jana@seznam.cz, tel.: 607 949 099

1. TŘÍDA OPIČKY

2. TŘÍDA SOVIČKY

3. TŘÍDA TYGŘÍCI

4. TŘÍDA VEVEREK