SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Sídlo: 4. května 336, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 653 40 248

Bankovní spojení: ČS, a. s. č. ú.: 140 407 6399/0800

Předseda: Hana Ďuláková, mail: hanka(at)dulak.cz, tel.: 608 456 955

Cílem sdružení je sjednocování výchovného působení rodiny, mateřské školy, základní školy a dalších výchovných institucí a další pomoc škole při plnění jejího poslání.

Dalšími cíli pak jsou:
seznamování vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, přispívání škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

Třídní důvěrníci: (třída, jméno)

1. Pozziová Renata

2. Krajíčková Marta

2. Karkošková Iva

3. Gereková Tereza

3. Svitáková Bohumila