SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Sídlo: 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 653 40 248

Bankovní spojení: 230 130 2845/2010, Fio banka, a.s., VS, KS – 1016

Příspěvek do fondu SRPŠ, prosím, zašlete na uvedené číslo účtu.
Variabilní symbol byl Vašemu dítěti přidělen – platí pro všechny platby, konstantní symbol – 1016.
Do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu nejstaršího dítěte.
Za poskytnutí příspěvku předem děkujeme.

Příspěvek do sdružení pro školní rok 2023/2024 byl odsouhlasen výborem v následující míře:

1 dítě                  300,- Kč/rok
2 děti                  400,- Kč/rok
3 a více dětí     500,- Kč/rok

Z tohoto fondu jsou čerpány příspěvky na akce školy (např. pobytové akce, letní příměstský tábor), na sportovní akce (odměny pro žáky, medaile, startovné), odměny na přírodovědné a matematické soutěže, příspěvky na autobus (lyžařské kurzy, exkurze, divadlo, adaptační pobyty), odměny za doučování, nákup knih do školní knihovny a další. Viz. níže uvedené SRPŠ vyúčtování.

Rada sdružení:

Předseda: Jana Hlaváčová, machanova.jana(at)seznam.cz, tel.: 607 949 099

TřídaTřídní důvěrník
Škrabalová Markéta
Gahurová Michaela
Březinová Lenka