Hrátky s drakem

V týdnu od 19. – 23. 10. jsme měli ve třídě Tygříků téma Hrátky s drakem, podtéma Není drak jako drak aneb máme hbitý jazýček. V průběhu tohoto týdne jsme si procvičili jazýčky během jazykových chvilek. Vysvětlili jsme si stejná slova s jiným významem, naučili jsme se básničku a dětem se nejvíce líbilo obrázkové čtení. Týden jsme zakončili pouštěním draků.

Není drak jako drak

Řízená činnost ve třídě Tygříků.
Malování draka křídou na koberec.
Opakování básničky, rytmizace.
Rozlišení a pojmenování emocí, vyhodnocení chování dětí, kamarádů ve třídě.
Pojmenování základních barev, rozlišení tmavé a světlé barvy.
Gymnastika mluvidel – fí, fů, drak
Přiřazování mašliček dle smluvených pravidel.
Rozvoj jemné motoriky – vyskládání draků pet vršky, rozdělení úkolů mezi dětmi, organizace práce.
Vysávání – čištění koberce od namalovaných draků.

Celoroční projekt Rok-škôlkara

Happy Kids in a Circle

V průběhu celého školního roku 2020/2021 nás budou doprovázet společné aktivity v celoročním projektu s názvem Rok-škôlkara. Rok škôlkara v pohraničí, projekt byl schválený na základě žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů v operačním programu Interreg V-A Slovenska republika – Česka republika.

Na tomto projektu spolupracujeme se Slovenskou mateřskou školou Požiarna 1292/11 v Púchove.

Projekt je zaměřený na spolupráci mezi občany a institucemi, a to konkrétně mezi mateřskými školami v pohraničí. V rámci projektu budou zakoupené interaktivní panely s příslušenstvím pro vytvoření informačního kanálu. Budou využívány s cílem upevnit pouta mezi dětmi v obou mateřských školách. Nově vzniklé partnerství bude posílení exkurzí dětí a rodičů města Púchov a naší mateřskou školou.

CÍL TOHOTO MĚSÍCE: podpora adaptace dětí v mateřské škol, vzájemné poznávání, představení mateřské školy pomocí fotografie, videí, kreseb a závěrečné prezentace.

ZDE PŘIKLÁDÁME PREZENTACE ZPRACOVANÉ NA DANÉ TÉMA TO JSME MY.

UČÍME SE VENKU- podzimní den Země

Dne 6.10. 2020 se v naší mateřské škole uskutečnil jeden z projektových dnů. V průběhu krásného dopoledního počasí měly děti v okolí školní zahrady nachystaných jedenáct stanovišť a každé z nich bylo spojeno s přírodou a daným cílem. Děti chodily se svou třídou a postupně plnily úkoly. Zapojily se jak ty nejmenší tak i velké děti, dokonce i kamarádi z přípravné třídy.

Pokračovat ve čtení příspěvku …UČÍME SE VENKU- podzimní den Země

Děti na startu

Vážení rodiče,
naše Mateřská škola se letos zařadila do celonárodního projektu Děti na startu věnovaný dětem ve věku 4 – 9 let.
Děti si vyzkouší základy atletiky, základy gymnastiky, míčové hry, hry na rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace. U všech dětí chceme především probudit radost z pohybu.
Hodina bude probíhat pravidelně každé úterý od 8.00 – 8.45 hodin v tělocvičně ZŠ pod vedením trenérky Michaely Bařinové, která je zároveň lektorkou pohybových aktivit.

Děti obdrží trička, sportovní deníky a vysvědčení.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Děti na startu

Podzim klepe na dveře

Minulý týden nám začal podzim, proto jsme se s dětmi za třídy Veverek rozhodli, že ho hezky přivítáme. Celý týden jsme si povídali o tom, co se na podzim v přírodě děje. Byli jsme na vycházce, kde jsme pozorovali změny v přírodě, které podzimní čas přináší. Vyrobili jsme si krásné ježky a také nás celý týden provázela pohádka “ Bouda, budka „, kterou jsme s dětmi společně hráli a náramně jsme se u toho bavili.

Děti ze třídy Veverek mají rády ovoce a zeleninu

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o ovoci a zelenině. Stali ze z nás zahradníci, kteří sbírali jablíčka na školní zahradě a potom z nich upekli výborný jablečný štrůdl. Dali jsme ochutnat i dětem z jiných tříd, kterým náš štrůdl moc chutnal. Také jsme poznávali ovoce a zeleninu podle hmatu, chuti a vůně. Vyrobili jsme si jablečný kompot, který jsme si potom vystavili na nástěnku do šatny. Naučili se novou básničku, tancovali jsme na písničku- Měla babka a hráli spoustu her. Už se všichni těšíme, až nám začne barevný podzim. 🙂 Více fotografií zde: