Třída Veverek

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Marie Machulová
  • třídní učitelka MŠ, marie.machulova@zszelechovice.cz
  • Bc. Ivana Hlobilová
  • třídní učitelka MŠ, ivana.hlobilova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: