Třída Veverek

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Bc. Radka Haspalová
  • třídní učitelka, radka.haspalova@zszelechovice.cz
  • Bc. Iveta Šimoníková
  • třídní učitelka, iveta.simonikova@zszelechovice.cz
  • Martina Kudrnová, DiS.
  • asistentka pedagoga, martina.kudrnova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

Do třídy Veverek dochází převážně děti ve věku 4 – 5 let, avšak jsou mezi nimi i děti plnící povinou školní docházku. Tato třída je uzpůsobena pro 22 dětí, přičemž naší snahou je, aby se zde každé dítě cítilo dobře a mělo kolem sebe množství pomůcek a podnětů důležitých pro svůj rozvoj. Chceme zajistit prostředí, do kterého se bude dítě těšit a kde bude mít kamarády, se kterými bude rádo poznávat svět. Děti, které jsou na prahu vstupu do základní školy, se snažíme dobře připravit na školní prostředí.

V rámci celého kolektivu mateřské školy se jedná o děti starší, tudíž velká většina z nich zná nejen prostory mateřské školy či její personál, ale znají se také samotné děti mezi sebou. Nově příchozí děti s radostí přijmeme a pomůžeme jim se do kolektivu začlenit.

Edukační aktivity jsou v souladu se Školním vzdělávacím programem naší mateřské školy. Jednotlivé aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby bylo každé dítě všestranně rozvíjeno, a to i s ohledem na jeho individuální zvláštnosti. Děti vedeme ke vzájemné spolupráci, respektu i k řešení konfliktů a napomáháme jim budovat kladné mravní zásady. Velmi podstatná je pro nás také spolupráce s rodinou.