Kočiček

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Petra Slováčková
  • učitelka MŠ, petra.slovackova@zszelechovice.cz
  • Aneta Zapletalová

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

  • Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 17 dívek a 11 chlapců v rozmezí 5- 7 let.
  • Tento rok máme 2 děti s odkladem školní docházky- OŠD. Pro tyto děti je vypracovaný systematický individuální vzdělávací plán. Je pro nás důležitým úkolem více se na tyto děti zaměřit a pomoci jim v oblasti, které se staly důvodem OŠD.