Kočiček

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Mgr. Hana Slováčková
  • speciální pedagog, hana.slovackova@zszelechovice.cz
  • Andrea Kolářová
  • učitelka MŠ, andrea.kolarova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ:

  • V oddělení je zapsáno 28 dětí, z toho 11 dívek a 17 chlapců v rozmezí 5- 7 let.
  • Tento rok máme 6 dětí s odkladem školní docházky- OŠD. Pro tyto děti je vypracovaný systematický individuální vzdělávací plán. Je pro nás důležitým úkolem více se na tyto děti zaměřit a pomoci jim v oblasti, které se staly důvodem OŠD.