Třída Tygříků

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Andrea Kolářová
  • třídní učitelka, andrea.kolarova@zszelechovice.cz
  • Bc. Sabina Holeňáková
  • třídní učitelka, sabina.holenakova@zszelechovice.cz
  • Bohdana Štěpánů
  • asistentka pedagoga, bohdana.hostasova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

Tato třída je určena pro děti ve věku 5-6 let, kteří jsou na prahu vstupu do základní školy. Je navržena tak, aby připravila děti na školní prostředí a pomohla jim získat dovednosti potřebné pro úspěšný začátek výuky. 

Hlavním cílem třídy je poskytnout dětem základní dovednosti potřebné pro školní úspěch. Třída také podporuje rozvoj sociálních dovedností, jako jsou spolupráce, komunikace a řešení konfliktů. Děti se naučí pracovat v týmu a budovat si pozitivní vztahy. Podporujeme také kreativity a umělecké projevy dětí. Snažíme se respektovat individuální potřeby a tempo každého dítěte a přizpůsobit výuku tak, aby byla pro ně vhodná. Jsme aktivní v komunikaci s rodiči a sdílíme s nimi pokroky a úspěchy jejich dětí. 

Třída je navržena tak, aby děti připravila na úspěšný nástup do základní školy a poskytla jim pevný základ pro budoucí vzdělávání.