Třída Tygříků

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Mgr. Anita Machová
  • třídní učitelka MŠ, anita.machova@zszelechovice.cz
  • Bc. Lucie Hromadová
  • třídní učitelka MŠ, lucie.hromadova@zszelechovice.cz
  • Bc. Sabina Holeňáková
  • třídní učitelka MŠ, sabina.holenakova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: