Zajímavosti

Jedna z možných příčin nesprávné výslovnosti

T. Gordon o odměnách a trestech a proč si nezvykat na ně spoléhat…

Aby rodiče nebo učitelé mohli děti kontrolovat, potřebují k tomu nezbytně využívat nějakou podobu moci. Co tím myslím a jak to funguje?Síla ovládat druhého (nikoli ovlivňovat) je odvozena z toho, že jedna strana je držitelem zdrojů či prostředků, které dotyčný potřebuje pro naplnění svých potřeb, nebo když jeden člověk disponuje mocí druhému zabránit v naplňování potřeb. Když použijeme psychologickou terminologii, pochází moc ovládat druhé z využívání odměn nebo trestů. Z pohledu této teorie to funguje tak, že když je vyžadované chování odměňováno, zvyšuje se pravděpodobnost opakování takového chování. Naopak teorie říká, že když je potrestáno chování, které ten, kdo drží moc odmítá, je toto chování oslabováno (sníží se pravděpodobnost jeho opakování).V praxi ovšem odměny a tresty nevedou k výsledkům, které bývají očekávány. Rodiče a učitelé totiž jen těžko mohou zcela zajistit takové podmínky, které jsou pro účinnost odměn a trestů nezbytné. Nechte mi to vysvětlit.

Aby fungovaly odměny, musí být splněny následující body

1) dítě musí být v získání odměny zcela závislé na tom, kdo odměňuje (musí mu být zároveň zabráněno, aby si odměnu mohlo obstarat nějakým jiným způsobem samo)
2) vybraná odměna musí být pro druhého dostatečně atraktivní, tedy něco, co hodně potřebuje
3) odměna musí následovat bezprostředně chování, které je vyžadováno

Aby fungovaly tresty

1) je nutné zabránit možnosti, že dítě trestu unikne
2) trest musí být dostatečně tvrdý, aby se mu druhý chtěl vyhnout (averzivní)
3) trest musí být uložen ihned po výskytu nepřijatelného chování
4) dítě je udržováno ve strachu z trestu a trestajícího. U velmi malých dětí mohou lze někdy splnit všechny tyto podmínky, ale u dětí starších 8 nebo 10 let začíná být téměř nemožné některé z nich udržet.

Dalším závažným omezením odměn a trestů je skutečnost, že možnosti odměn a trestů se postupně vyčerpávají s rostoucím věkem dětí, zejména, když dospívají. To je jedním z hlavních důvodů proč období dospívání přináší rodinám a učitelům tolik stresu a bouřlivé atmosféry. Pokud dospělí spoléhají na možnosti kontroly dětí silou, odměnami a tresty, nenaučí se způsoby, jak získávat vliv a ovlivnit situace i bez využití moci. S tím, jak se jejich moc s růstem dětí snižuje, se pak stávají doslova bezmocnými. (Zveřejněno Gordon Training International z textů T. Gordona)