Podzimní Den Země

Jako součást environmentálního projektu školy V zahradě to žije! proběhl v MŠ dne 6.10.2020 projektový den Podzimní Den Země.

V průběhu krásného dopoledního počasí měly děti v okolí školní zahrady nachystaných jedenáct stanovišť a každé z nich bylo spojeno s přírodou a daným cílem. Děti chodily se svou třídou a postupně plnily úkoly. Zapojily se jak ty nejmenší tak i velké děti, dokonce i kamarádi z přípravné třídy.

POZNÁVÁNÍ STROMŮ – správně pojmenovat stromy a rozlišit, zda se jedná o strom jehličnatý nebo listnatý.

POČÍTÁNÍ JABLÍČEK – rozvoj jemné motoriky.

STOPY ZVÍŘAT – poznat podle obrázku stop, o jaké zvíře se jedná.

KOLO ROČNÍ OBDOBÍ – Pojmenovat a roztřídit charakteristické znaky do daného období.

POHYBY ZVÍŘAT – předvádění pohybů zvířátek (žabka, hlemýžď, srnec, …).

HÁDANKY – soustředění, vnímání a vyřešení hádanky.

HMYZÍ DOMEČEK – nachystání hmyzího domečku a jeho pozorování, jak se v něm odehrává život.

TŘÍDĚNÍ ODPADU – vést děti k třídění odpadu do příslušných kontejnerů.

HLEDEJ A NAJDI – najít přírodninu z obrázku.

PEXESO – najít dva stejné obrázky a pojmenovat.

HERBÁŘ – pojmenovat květiny a přidat barvu.

Po splnění všech stanovišť a jejich úkolů děti získaly poklad, ve kterém nalezly spoustu odměn a hlavně krásnou medaili, která všem vykouzlila úsměv na tváři.

VŠICHNI JSME SI TO PARÁDNĚ UŽILI A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ TAKOVÝ SPOLEČNÝ DEN.

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.