MD ŠIKULKA

Maňáskové divadlo dětskou duši vždy okouzlí a bylo tomu tak i v pondělí 4. prosince. Do naší školky zavítalo Maňáskové divadlo ŠIKULKA. Malé diváky čekaly hned tři muzikálové pohádky, které byly obsahově zaměřeny na slušné chování. První byla veselá pohádka ze světa zvířátek. Vyprávěla o tom, „Jak zajíček k rozumu přišel“. Další ztvárněný příběh „O líné Grétce“ motivovalo děti k práci, úklidu, péči o sebe a naše prostředí. Ušmudlaná a líná holčičky se taky nakonec polepšila. Dětem se velmi líbila i třetí pohádka „Prasátko a kouzelné slovíčko“. Děti měly možnost vstupovat do děje a společně se naučily písničku „Kouzelná slovíčka“. Ze spontánních reakcí bylo znát, že příběhy děti vtáhly a během představení se velmi bavily.