Od 13.5.2020 obnovujeme provoz mateřské školy

V uplynulém čase, kdy bylo naše zařízení uzavřeno, proběhl důkladný úklid a dezinfekce zařízení, hraček a pomůcek.

Při první návštěvě dítěte MŠ rodiče odevzdají řádně vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Prosíme Vás o vyplnění on-line dotazníku, který nám pomůže nastavit organizaci provozu MŠ v nadcházejícím období. Odkaz na tento dotazník byl rozeslán zákonným zástupcům emailem.
Nejpozději 11.5.2020 bude na webových stránkách https://www.mszelechovice.cz/ zveřejněn upravený provoz MŠ.

PODMÍNKY PROVOZU PRO MATEŘSKOU ŠKOLU:

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Děti a pedagogové při pobytu v MŠ nemusí mít roušku.
Po příchodu do MŠ si dítě řádně umyje ruce.
Dětem bude na začátku dne měřena teplota (bezdotykový teploměr). V případě naměření teploty 37 stupňů Celsia a vyšší nebude dítě přijato k pobytu v MŠ.
Každé dítě bude mít ve své skříňce batoh, kde bude mít podepsané náhradní oblečení, aby nedošlo k záměně s jiným dítětem.
Děti budou rozdělené do skupin a tyto skupiny budou neměnné.
Ve třídě bude omezené množství pouze omyvatelných hraček pro děti, které budou snadno udržitelné v čistotě.
NENÍ DOVOLENO PŘINÁŠET DO MŠ HRAČKY A PLYŠÁKY Z DOMOVA.
Pokud bude příznivé počasí, co nejvíce času budeme trávit na naší zahradě.
Upravená doba provozu MŠ, bude vycházet ze zpětné vazby dotazníků a organizačních možností MŠ. 

Předem děkujeme za vyplnění a těšíme se na děti a další spolupráci s Vámi ♥