Dětský den

Zábavný dětský den se v MŠ Želechovice uskutečnil ve středu 3. 6. 2020, plný her a radovánek ve všech třídách. Tento den byl tedy na plné obrátky věnován především pohybovým soutěžím, a to v dopoledních hodinách. Děti se takzvaně probojovaly přes nejrůznější opičí dráhy, zapeklité hádanky, hraní si na zvířátka a výtvarné činnosti, až k finálnímu tancování na oblíbené písničky. Diskotéku měla za odměnu každá třída a poté se všechny děti spojily na venkovních prostorech, kde nám v tento krásný den dopřálo i sluníčko, které se na nás pečlivě a krásně usmívalo; stejně jako medaile, jež naše šikovné děti ze tříd Opiček, Soviček i Kočiček následně obdržely. V posledních slovech stačí jen říci, že si tento den děti nejen řádně užily, ale zvládly celý DĚTSKÝ DEN, S ÚSMĚVEM!