Informace o opatřeních souvisejících s onemocněním COVID -19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | LinkedIn

Vláda dne 18. 8. 2020 představila manuál pro školy, který řeší doporučená opatření pro bezpečný chod školy, jak posupovat, když se ve škole objeví nákaza nemocí COVID – 19, doporučení k zabezpečení kontinuity vzdělávacího obsahu.

Vybíráme podstatné informace z manuálu.

Musí mít dítě potvrzení o bezinfekčnosti při nástupu do mateřské školy?

NE. Rodiče nemusí první den po nástupu do mateřské školy předkládat potvrzení o bezinfekčnosti, avšak předpokládá se, že dítě je zdravé, nejeví příznaky nemoci.

Jaká hygienická opatření budou ve škole platit?

Zvýšené požadavky jsou kladeny na hygienu dětí (mytí rukou, používání jednorázových kapesníků). Zvýšená pozornost bude věnována také úklidu ve třídách a společných prostorách. Zároveň žádáme rodiče, aby omezili na co nejnižší míru pohyb v budově mateřské školy. Upozorňujeme, že osoba jevící příznaky nemoci, nebude do budovy mateřské školy vpuštěna.

Jak bude mateřská škola postupovat, když bude žák jevit příznaky onemocnění?

Pokud dítě bude jevit příznaky nemoci a je přítomen zákonný zástupce, nebude vpuštěn do budovy, zákonný zástupce si žáka odvede.

Pokud dítě bude jevit příznaky nemoci, bude izolován od skupiny, vyzván k nasazení roušky, zákonný zástupce bude vyrozuměn, aby si žáka odvedl a o dalším postupu se poradil s praktickým lékařem.

Jak máme informovat mateřskou školu, pokud naše dítě onemocní?

Pokud dítě onemocní, zákonný zástupce informuje třídního učitele prostřednictvím mobilního telefonu a nebo emailu.

Průběh školního roku, především školní a mimoškolní aktivity?

Tento školní rok bude omezeno konání některých akcí s ohledem na aktuální zdravotní situaci v republice, regionu. Každou akci budeme zvažovat s ohledem na aktuální situaci v regionu.

Věříme, že se nám společnými silami podaří zvládnout případné obtíže a budeme se moci věnovat vzdělávání v plné míře.

Celé znění manuálu najdete zde: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari