Vyúčtování za měsíc září

17. října dojde k první inkasní platbě nově přijatých dětí. Částka se bude skládat ze školného a stravného.

PROSÍME, VŠECHNY RODIČE, ABY SI NASTAVILI PŘÍKAZ K INKASU VE SVÉ BANCE.
ČÍSLO NAŠEHO ÚČTU: 000000-1422635369/0800

Děkujeme ♥