Pohádka O VELIKÉ ŘEPĚ

Jednou jeden dědek řepu zasadil a řepa rostla a rostla… Dnes 14.9. přišel ten správný čas tuto krásnou řepu vytáhnout. Bez pomoci našich dětí, které se díky pohádkovým čepičkám a kostýmům proměnily v pohádkové postavy, by to nešlo. Námaha to byla velká, řepu jsme táhli, táhli a nakonec ji všechnu vytáhli.