Distanční výuka

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?

Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.

Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Distanční výuka bude dětem posílána emailem zpravidla začátkem týdne. Rozhodně nás neváhejte kontaktovat v případě nejasností. Pokud najdete chvilku na poslání fotografií při práci s dětmi, bude to pro nás velkým potěšením.

Při nástupu do MŠ dítě přinese vypracované materiály k distanční výuce a budou muset zakládat do portfólií dětí. Pokud někdo z vás nemá tu možnost si materiály doma vytisknout, bude možné si je po domluvě vytisknout v naší školce.

III. třída Tygříci: 

  • Petra Slováčková
  • učitelka MŠ, petra.slovackova@zszelechovice.cz
  • Eva Salabová
  • učitelka MŠ, eva.salabova@zszelechovice.cz
  • Martina Markvartová
  • školní asistentka, martina.markvartova@zszelechovice.cz

IV. třída Veverky: 

  • Nikol Konečná
  • učitelka MŠ, nikol.konecna@zszelechovice.cz
  • Bc. Ivana Hlobilová
  • učitelka MŠ, ivana.hlobilova@zszelechovice.cz