Podmínky provozu mateřské školy

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6:30 – 15:30

TESTOVÁNÍ U DĚTÍ  Děti se budou testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek nebo v den příchodu. Testování bude probíhat v první třídě Opiček od 6:00 – 8:00. Rodič obdrží testovací sadu a sám provede test u svého dítěte. Vyhodnocení testu budeme znát po 15 minutách.  V případě špatně provedeného testu, se test bude opakovat a výsledek budeme znát za dalších 15minut. Proto žádáme rodiče, aby si pro testovací den v MŠ vyhradili více času. Tato testovací třída bude vybavená dezinfekcí, papírovými utěrkami, gumovými rukavicemi a bude dostatečně větraná. Dodržujte prosím, rozestupy 1,5 m a zákonný zástupce při doprovodu dítěte má ochranu dýchacích test (respirátor FFP2).

NEMUSÍ SE TESTOVAT děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Týká-li se tato varianta vašeho dítěte, předložte, prosím, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 první den návratu do školy.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast nebude sankciována. Důsledkem neúčasti dítěte na testování je nemožnost jeho účasti na prezenčním vzdělávání. Mateřská škola nemá povinnost v době prezenční výuky zajistit distanční způsob vzdělávání. Počítáme se základní podporou dětí, které v této době nebudou navštěvovat mateřskou školu.

VÝSLEDKY TESTŮ  Každý výsledek testů se zaznamená.Negativní test – dítěodchází s rodičem do šatny a do své třídy, rodič dítě předá, NEVSTUPUJE DO TŘÍDY a nezdržuje se. Pro konzultaci využívá telefon nebo email.  Pozitivní test – dítě opouští MŠ, prostor se dezinfikuje, po potvrzeném PCR testu, MŠ nahlašuje KHS kontakty osob, které se s nakaženou osobou potkali. Dítě může nastoupit do MŠ s negativním výsledkem PCR testu nebo po uplynutí karantény. Špatně provedený test – výsledek se zapíše a provádí se nový test. 

RESPIRÁTORY PRO DĚTI MŠ Dětem byla udělena výjimka a nemusí mít žádnou ochranu dýchacích cest. 

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO TŘÍDY 
Děti budou rozdělené do skupin po 15 dětech, tyto skupiny budou neměnné a se stálým pedagogickým dozorem. Rozdělení skupin Vám bude sděleno v průběhu testování. 

PŘEDÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE
Po negativním testu Vašeho dítěte odcházíte společně do šatny (děti ze třídy Veverek budou mít šatnu při vstupu do MŠ) a předáváte dítě v příslušné třídě, při testování Vám oznámíme třídu Vašeho dítěte (pravděpodobně třída Soviček nebo Tygříků). Dítě budete vyzvedávat obvyklým způsobem v jeho přidělené třídě. 

OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE 
Dítě omlouváte telefonicky nebo emailem do 7:30, nástup Vašeho dítěte hlaste den předem, abychom mohli být na jeho testování připraveni.

Děkujeme za spolupráci,
Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí
Kamila Macíková – zástupce pro předškolní vzdělávání