Chata pro děti z Veverek

Krásný dobrý den.
Bohužel se nám blíží konec školního roku, kdy na naše milované dětičky čeká další etapa života a to škola nebo přípravná třída. Protože bychom se s nimi chtěly pořádně rozloučit, připravily jsme si na neděli 27.6. pro všechny děti z Veverek program. Děti byste nám v 11hod. předali v Lípě na letišti

 https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.7765591&y=49.2077248&z=17&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9od22xTweV&ud=49%C2%B012%2723.995%22N%2C%2017%C2%B046%2734.732%22E 

a odtud my bychom s dětmi pokračovali lesem na naši chatu, kde bychom si opekli špekáčky, zazpívali u ohně, zahráli hry a užili si spolu hezký den. V 17hod. bychom vám děti předaly zase na letišti v Lípě. Pokud by nám počasí moc nepřálo, musely bychom program posunout na jiný termín, ale věříme, že bude hezky a společně si to moc užijeme! S sebou prosíme špekáčky, pečivo, pitíčko,  tatranku nebo něco dobrého na svačinku, kapesníky, náhradní převlečení a to všechno do batůžku, který si děti ponesou na zádech.
Ve třídě každému rodiči rozdáme podrobné informace k našemu výletu i s kontaktem na nás. Bude nutné vyplnit váš souhlas s účastí vašeho dítka a podpisem odsouhlasit naši zodpovědnost za něj.
Moc se těšíme a doufáme, že se zúčastní všechny děti ze třídy Veverek. ♥️🐿️
Srdečně zdraví Nikol a Ivana