Opičky na rozkvetlé louce

INTEGROVANÝ BLOK: Léto patří dětem, toulají se světem

TÉMA TÝDNE: Rozkvetlá louka

Výtvarné činnosti
Berušky v trávě – práce s lepidlem, dokázat využít plochu papíru formátu A4, dokreslení fixem.

Motýlci z kapesníku – zapouštění do papírového kapesníku.

Hravé vzdělávací aktivity pro děti
Práce s básničkou – Letí letí včelka, Čáp ztratil čepičku, Motýl.
Tanec na písničku Polámal se mraveneček.

Hraní s padákem – reakce na povel, respektování ostatních dětí, doprovod básničky pohybem s padákem, znázornění kuklení motýlků.


Malované květinky křídou – počítání do 5, opakování barev, rozlišení tmavé a světlé, skládání květinek z pet vršků.

Práce s demonstračními obrázky – pojmenování květin, přiřazování jejich stínů a skládání půlených obrázků.