Tygříci na návštěvě v knihovně

Měsíc březen bývá také nazýván měsícem knihy. I Tygříci si do svých týdenních programů zařadili témata o knihách, spisovatelích, ilustracích  a ilustrátorech dětských knih na které navazuje téma:  ,, Z pohádky do pohádky,“ nebo  téma ,,Pohádkohraní“. Přes to, že máme v naší mateřské škole spoustu pěkných dětských knih, tak jsme se v úterý 8. března vydali do místní knihovny v Želechovicích za novým poznáním. Přivítali nás pracovníci obecního úřadu včetně pana starosty. Prohlédli jsme si jejich kanceláře i zasedací místnost a poslouchali k čemu nám občanům slouží. Pak nás paní Špendlíková zavedla do knihovny. Některé děti tolik knih pohromadě ještě neviděly. Po prohlídce celé místnosti se rozdělily do skupin a samostatně si vybíraly knihy, které se jim líbily. Paní učitelky pak dětem z vybraných knih některé úryvky přečetly. Na závěr nás pracovnice obecního úřadu odměnily obrázky a malou sladkostí. Moc jim za jejich čas, který nám věnovaly děkujeme.