Návštěva 1. třídy

V pátek 1.4. jsme s předškoláky navštívili 1. třídu základní školy. Paní učitelky nás s dětmi vřele přivítali. Děti si mohly vyzkoušet sezení v lavici, podívat se, co všechno budou potřebovat za pomůcky a plnily jednoduché úkoly na interaktivní tabuli. Všichni byli moc šikovní a na závěr jsme si společně zazpívali.