Cesta za pokladem třídy Tygříků

Ve středu 15. června připravili lesní a luční skřítci pro děti ve třídě Tygříků jako odměnu za besídku pro maminky, která byla hlavně o nich poklad. Cesta k němu však nebyla vůbec jednoduchá. Bílé fáborky nebo šipky na zemi určovaly směr cesty, červené fáborky označovaly místo, kde trpaslíci ukryli dopis. V dopise byla zpráva s úkolem, který musely děti splnit, aby mohly putovat dál. Malí trpaslíci se dětem poschovávali do různých skulin, do trávy, zalezli do křoví , vylezli na stromy a keře, a tak hlídali děti, aby nezabloudily, neztratily se, nekřičely a neplašily lesní zvířátka. Pokud je děti uviděly a našly, ukázaly je paní učitelce a ta jim namalovala značku na ruku. Cesta končila na Střelnici, kde trpaslíci poklad důkladně schovali. Po delším hledání děti bednu s pokladem přece jen našly a objevily v ní zlaté čokoládové bonbonky a drobné dárečky. 

Potom paní učitelky dětem nachystaly svačinu a dostatek pití . Po důkladném občerstvení a odpočinku se děti pohoupaly na místních houpačkách, svezly se na skluzavce, vylezly na průlezky a v posečené trávě si zahrály pohybové hry a honičky. Zpět jsme se vraceli podél potoka. Malou zastávku jsme si ještě udělali na farmě u Navrátilů, kde si děti prohlédly jejich domácí zvířata a pak už jsme spěchali do školky na oběd.