Námořníci, vyplouváme!

Ve dnech 18.-22.7.2022 jsme měli v mateřské škole tematický týden „Námořníci, vyplouváme.“ V pondělí za dětmi do mateřské školy připlul kapitán ztracené lodi a požádal děti, zda by mu pomohly se vrátit na jeho ostrov a staly se tak jeho námořníky. Děti s radostí souhlasily, a tak kapitán zakotvil v naší mateřské škole. Nejdříve proběhla pořádná námořnická rozcvička, při které se děti naučily, jak se žije na palubě lodi. Následně si zarybařily, rybičky poté dělily podle barev a počtů. V úterý děti našly děti vzkaz v lahvi, kde se psalo, že každý námořník musí mít svoji vyrobenou námořnickou čepici, děti tedy od paní učitelek dostaly čepice, které si dozdobili. Ve středu děti v lahvi našly vzkaz od kapitána – na palubu lodi se dostala voda a bylo potřeba ji odnosit, jen si musely dávat pozor na zákeřnou chobotnici. Děti tak postupně v kelímcích odnosily vodu z lodi a poté bojovaly s chobotnicí. Ve čtvrtek se děti ze vzkazu z lahve dozvěděly, že mají zjistit, proč se jim potápěla loď, když se na ni dostala voda, a proč nám vlastně loď plave na hladině. Děti donesly nejrůznější materiál a společně jsme zkoušeli, zda bude plavat po hladině či nikoliv. Za všechny tyto splněné úkoly se děti postupně posouvaly po mapě až k ostrovu, kde bydlel jejich kapitán. Ten na poděkování za zjištění cesty zpět na ostrov doplul v pátek za dětmi a proběhla velká oslava na palubě lodi, děti si s kapitánem zatančili a ten se s nimi pak rozloučil, zvednul kotvy a odplul s mapou na svůj ostrov. Aby měly děti všechny dny tematicky propojeny, četli jsme si před spaním také příslušné pohádky, a to O třech námořnících, také pohádku Proč je moře slané, Volání mořské panny, Námořnická pohádka o kuchaři na lodi, O líné zlaté rybě a Sindibádu námořníkovi.