ZÁPIS pro děti z Ukrajiny/Повідомлення про спеціальний запис

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace / Директор початкової школи Mgr. Jarmila Machalíčková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: / повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023.

Termín zápisu / Дата та час запису30. 6. 2022, 10.00 – 15.00 hod

Organizace zápisu / Порядок запису: 

Cesta za pokladem třídy Tygříků

Ve středu 15. června připravili lesní a luční skřítci pro děti ve třídě Tygříků jako odměnu za besídku pro maminky, která byla hlavně o nich poklad. Cesta k němu však nebyla vůbec jednoduchá. Bílé fáborky nebo šipky na zemi určovaly směr cesty, červené fáborky označovaly místo, kde trpaslíci ukryli dopis. V dopise byla zpráva s úkolem, který musely děti splnit, aby mohly putovat dál. Malí trpaslíci se dětem poschovávali do různých skulin, do trávy, zalezli do křoví , vylezli na stromy a keře, a tak hlídali děti, aby nezabloudily, neztratily se, nekřičely a neplašily lesní zvířátka. Pokud je děti uviděly a našly, ukázaly je paní učitelce a ta jim namalovala značku na ruku. Cesta končila na Střelnici, kde trpaslíci poklad důkladně schovali. Po delším hledání děti bednu s pokladem přece jen našly a objevily v ní zlaté čokoládové bonbonky a drobné dárečky. 

Potom paní učitelky dětem nachystaly svačinu a dostatek pití . Po důkladném občerstvení a odpočinku se děti pohoupaly na místních houpačkách, svezly se na skluzavce, vylezly na průlezky a v posečené trávě si zahrály pohybové hry a honičky. Zpět jsme se vraceli podél potoka. Malou zastávku jsme si ještě udělali na farmě u Navrátilů, kde si děti prohlédly jejich domácí zvířata a pak už jsme spěchali do školky na oběd.

Návštěva knihovny ve Zlíně

Konec školního roku se blíží a my si ho chceme pořádně užít. V pátek 10.6. vyrazila třída Tygříků také na návštěvu do krajské knihovny ve Zlíně. Byl pro ně připraven zábavný program o zvířátkách. Děti pracovali s pohádkou, basnickami, hadankami. Vyzkoušeli si dramatizaci s loutkou a někteří se dokonce proměnili například ve správce zoo.

Výlet třídy Tygříků a Veverek

V pátek 3.6. navštívily třídy Veverek a Tygříků nedaleký zámek ve Vizovicích. Děti se dozvěděly, jak rozdílné bylo žití na zámku od dnešní doby a také, kdo jednotlivé pokoje obýval. Velkým překvapením pro všechny bylo, když za doprovodu hrací skříňky dotancovala bílá paní. Po tak vydatném zážitku se děti odměnily sladkostí z čokoládovny a zamířily přímo do parku, stejně krásného, jako jeho zámek. Děti nakonec pořádně zkontrolovaly, zda v rybníce nečíhá hastrman a nikde nepobíhají další zámecká strašidla. Zeptejte se dětí, jistě vám návštěvu zámku také doporučí.

Klaun Brdík

V pátek 27.5. 2022 přiletěl na zahradu MŠ Klaun Brdík z Brdíkova. Vystoupení Klauna Brdíka bylo dárkem k blížícímu se Dni dětí. Děti si užívaly veselé písničky, u kterých jsme si společně zatancovali. Nechyběla bublinková show, při které všichni jásali radostí. Jako dárek dostaly  děti od Klauna balónkové zvířátko, které vykouzlilo úsměv na každé dětské tváři. Budeme se těšit na další návštěvu Klauna Brdíka.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Rozhodnutí si můžete vyzvednout v naší mateřské škole od 6.6. 2022.

Pokud víte, že Vaší žádosti vyhověla i jiná mateřská škola a upřednostníte ji, napište nám prosím.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne 22. 6. 2022 v 16:00 v mateřské škole ve třídě Soviček.

Zástupce pro předškolní vzdělávání: Mgr. Aneta Zapletalová
E-mail: 
aneta.zapletalova@zszelechovice.cz
Telefon: 775 217 216

Těšíme se na Vás ♥

Návštěva Filmového festivalu ve Zlíně

Se začátkem dětského filmového festivalu se dne 26.5. vydala třída Tygříků a Veverek do Zlína na představení krátkých animovaných filmů. Jelikož nám vyšlo i krásné počasí, před návštěvou kina jsme se podívali také do zlínského parku. Děti v kině viděly animované filmy o Karlíkovi a slonech, poučnou pohádku Vztekloun, dále pohádku o Ztraceném kosmonautovi, soutěžní animovanou pohádku Jak osedlat vítr, barevné Mrňousky a pohádku o žirafách v Divnozemi, při které si děti v kině i zatancovaly na doprovodné písničky. Děti si filmový festival moc užily.