AKTUÁLNÍ informace k epidemiologické situaci

Aktuální informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020 Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující:

V rámci předběžné opatrnosti považujeme CELOU ITÁLII ZA RIZIKOVOU OBLAST. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz .

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:

 • pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
 • MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
 • MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
 • e-mail: epidat@khszlin.cz

Čtěte prosím:

Informace pro rodiče při návratu ze zemí s výskytem onemocnění Covid-19 

Přehled důležitých odkazů:

Prosíme o přečtení a respektování pokynů Krajské hygienické stanice ve Zlíně, která vydala informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem.

Mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:

 • Čínská lidová republika
 • Jižní Korea
 • Hong Kong
 • Irán
 • Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)
 • Japonsko
 • Singapur

V případě, že nemáte žádné příznaky:

 • omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 • pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů. Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění: horečka vyšší než 38 °C, , kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, kloubů, zimnice, třesavka apod.
 • informujte epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o pobytu v těchto oblastech. Epidemiolog provede hodnocení rizika, proto bude potřebovat znát přesné místo a termíny Vašeho pobytu a popis aktuálního zdravotního stavu

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (horečka, vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, kloubů, zimnice, třesavka apod.):

 • zůstaňte doma
 • ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:

 • pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
 • MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
 • MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
 • e-mail: epidat@khszlin.cz

Přehled důležitých odkazů: