Krizová opatření Mateřské školy

Mateřská škola – bez změny stávajícího režimu:

  • Rodič či jiná doprovázející osoba dítěte si zakrývá ústa rouškou, šálou…
  • V mateřské škole se zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu k předání či vyzvednutí dítěte.
  • Nevstupuje do třídy a k delším rozhovorům s pedagogem využívá telefon nebo email.
  • Prosíme, neberte na lehkou váhu rýmu, teplotu, kašel či nevolnost Vašeho dítěte.

    MATEŘSKÁ ŠKOLA:
  • V průběhu dne se děti z jiných tříd nepotkávají.
  • O ranním a odpoledním slučování dětí vedeme řádnou docházku.
  • Dbáme na hygienu prostředí.
  • Pedagogové zajišťují zvýšený dohled nad mytí rukou dítěte.

Spolu to zvládneme ♥