Portfolio dítěte

VYBÍRÁME 150,- KČ NA PORTFOLIO DÍTĚTE (pouze děti nově přijaté)
Portfolio dítěte: Dítě si ho vytváří po celou dobu pobytu v mateřské škole. Do portfolia se zakládají vybrané výtvarné práce, pracovní listy, fotografie dítěte, atd…