Výlet do Envicentra do Vysokého Pole

Fotografie zde

Děti ze třídy Tygříků, Veverek a z přípravné třídy navštívily Envicentrum Vysoké Pole. Ráno na děti čekal autobus. Po krátké cestě jsme se s dětmi ocitli ve Vysokém Poli. Čekal na nás povoz s koňmi, na povozu jsme se vydali na okružní jízdu po vesnici Vysoké Pole.

Dětem se vyjížďka velmi líbila. Po vyjížďce jsme se šli projít po bylinkové naučné stezce. Děti se dozvěděly k čemu se jednotlivé bylinky používají. Bylinky jsme ovoněli a některé dokonce i ochutnali. Po procházce jsme si dali řízky s chlebem, které nám nachystaly paní kuchařky. Po výborném obědě nás čekal další program. Šli jsme se podívat na zvířátka. Bylo se opravdu na co dívat, protože zvířátek byla spousta, koníci, ovečky, kozy, králíčci, slepic, holoubci, apod. Plní dojmů jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl do mateřské školy. Některé děti výlet tak unavil, že v autobuse dokonce usnuly. Návstěva Envicentra se nám velmi líbila a už teď se těšíme na další výlet. 🙂