Vyhnali jsme zimu a přivítali jaro

Ve středu 22.3. se spojily všechny třídy naší mateřské školy a společně se podílely na vynášení Morany. Tím jsme se oficiálně rozloučili se zimou a přivítali se s vytouženým jarem. Morana byla slavnostně shozená z mostku po zarecitování básničky „Zimo, zimo táhni pryč“ a vyměnili ji za jarní strom s písničkou „Na jaře“. Za ozdobení stromečku vděčíme dětem ze třídy tygříků.