PŘIPOJUJEME SE KE STÁVCE

Hlavní důvody připojení ke stávce:

  • Důrazně upozornit na plánované nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy.
  • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a asistentů pedagoga v roce 2024.
  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
    Plánované omezení finančních prostředků pro jednotlivé školy způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezí možnost dělit třídy na skupiny a povede
    ke zvyšování počtu žáků ve třídách.

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů dne 27. 11. 2023 pro žáky základní školy ředitelské volno.

Provoz mateřské školy bude pro tento den 27.11.2023 přerušen.

Uvědomujeme si, že uzavření školy Vám pravděpodobně přinese řadu komplikací, přesto Vás žádáme o podporu.

Věříme, že výdaje do vzdělávání jsou investicí do budoucnosti nás všech.