Poslední hodina „Dětí na startu“

Dne 21.5. se předškoláci rozloučili se sportovním kroužkem „DĚTI NA STARTU“.
Doufáme, že si děti odnesly nejen diplomy a medaile, ale také krásné vzpomínky a lásku ke sportu, která je bude provázet i nadále.