Veverky v tělocvičně

Spolu s podzimem přichází i časté nepříznivé počasí, které nám brání trávit čas venku, který máme tak rádi, proto se ve třídě Veverek snažíme využívat školní tělocvičnu, kde se děti protáhnou, zacvičí si a hlavně se pořádně vydovádí. V tělocvičně je to prostě prima! 🙂

„SPORTU NAZDAR…ZDAR!“

Více fotografií zde

Páteční drakiáda

V pátek 23.10. 2020 jsme se nezalekli bezvětrného počasí a uskutečnili jsme s dětmi parádní drakiádu ve stylu “rozběhej draka.” Pouštění draků se odehrávalo v areálu školy, kde si každé dítko vyzkoušelo jaké to je, když nám vítr nepřeje, a proto s draky musely utíkat. Dvakrát víc legrace a dvakrát tak větší vykouzlené úsměvy. Jeden z dalších krásných dnů, který jsme si bezpochyby všichni užili.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Páteční drakiáda

Hrátky s drakem

V týdnu od 19. – 23. 10. jsme měli ve třídě Tygříků téma Hrátky s drakem, podtéma Není drak jako drak aneb máme hbitý jazýček. V průběhu tohoto týdne jsme si procvičili jazýčky během jazykových chvilek. Vysvětlili jsme si stejná slova s jiným významem, naučili jsme se básničku a dětem se nejvíce líbilo obrázkové čtení. Týden jsme zakončili pouštěním draků.

Není drak jako drak

Řízená činnost ve třídě Tygříků.
Malování draka křídou na koberec.
Opakování básničky, rytmizace.
Rozlišení a pojmenování emocí, vyhodnocení chování dětí, kamarádů ve třídě.
Pojmenování základních barev, rozlišení tmavé a světlé barvy.
Gymnastika mluvidel – fí, fů, drak
Přiřazování mašliček dle smluvených pravidel.
Rozvoj jemné motoriky – vyskládání draků pet vršky, rozdělení úkolů mezi dětmi, organizace práce.
Vysávání – čištění koberce od namalovaných draků.

Celoroční projekt Rok-škôlkara

Happy Kids in a Circle

V průběhu celého školního roku 2020/2021 nás budou doprovázet společné aktivity v celoročním projektu s názvem Rok-škôlkara. Rok škôlkara v pohraničí, projekt byl schválený na základě žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů v operačním programu Interreg V-A Slovenska republika – Česka republika.

Na tomto projektu spolupracujeme se Slovenskou mateřskou školou Požiarna 1292/11 v Púchove.

Projekt je zaměřený na spolupráci mezi občany a institucemi, a to konkrétně mezi mateřskými školami v pohraničí. V rámci projektu budou zakoupené interaktivní panely s příslušenstvím pro vytvoření informačního kanálu. Budou využívány s cílem upevnit pouta mezi dětmi v obou mateřských školách. Nově vzniklé partnerství bude posílení exkurzí dětí a rodičů města Púchov a naší mateřskou školou.

CÍL TOHOTO MĚSÍCE: podpora adaptace dětí v mateřské škol, vzájemné poznávání, představení mateřské školy pomocí fotografie, videí, kreseb a závěrečné prezentace.

ZDE PŘIKLÁDÁME PREZENTACE ZPRACOVANÉ NA DANÉ TÉMA TO JSME MY.

Krizová opatření Mateřské školy

Mateřská škola – bez změny stávajícího režimu:

  • Rodič či jiná doprovázející osoba dítěte si zakrývá ústa rouškou, šálou…
  • V mateřské škole se zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu k předání či vyzvednutí dítěte.
  • Nevstupuje do třídy a k delším rozhovorům s pedagogem využívá telefon nebo email.
  • Prosíme, neberte na lehkou váhu rýmu, teplotu, kašel či nevolnost Vašeho dítěte.

    MATEŘSKÁ ŠKOLA:
  • V průběhu dne se děti z jiných tříd nepotkávají.
  • O ranním a odpoledním slučování dětí vedeme řádnou docházku.
  • Dbáme na hygienu prostředí.
  • Pedagogové zajišťují zvýšený dohled nad mytí rukou dítěte.

Spolu to zvládneme ♥