Vítání jara

V pondělí dne 4. 4. 2022 jsme si každá třída popovídali o tradici vítání jara. Poté za doprovodu různých básniček a písniček o Moraně jsme ji společně vynesli a přivítali jaro.

„Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Zatáhám tě za pačesy, 
za ty hory, za ty lesy. 
Až se vrátím nazpátek, 
svléknu zimní kabátek.“

Zpívánky

Dne 29.3. 2022 nás ve školce poctil návštěvou pan Kamil Čapčuch, který vystupoval s kytarou jako doprovodným nástrojem. Představení bylo zábavné, akční a samozřejmě plné hudby, zpívání a tance. Děti si zopakovaly například roční období a co se při každém z nich děje, také zvířátka a jejich “řeč”, vyslechly si příběh o ztracené žížale a hlavně se naučily názvy hudebních nástrojů a hru na ně. Vše bylo doprovázeno písněmi a hrou na tělo. Děti po celou dobu vystoupení poslouchaly, co se bude dít dál a zapojovaly se do každé písně s radostí a úsměvem ve tváři.

Písečná animace

Písečná animace je kreslení příběhů v písku za doprovodu hudby, vše se snímá kamerou a přes projektor promítá na plátno. Písečná animace přispívá k rozvoji tvořivosti, fantazie a grafomotoriky. Také přispívá k rozvoji udržení pozornosti a je nesmírně příjemnou relaxační výtvarnou technikou. Programem bylo nejprve představení a vysvětlení toho, jak písečná animace funguje. Poté následovaly dva příběhy doprovázené hudbou. První byl na téma pohádky a druhý na téma zvířátka. Poté si všechny děti vyzkoušely namalovat libovolný obrázek do písku, který se promítl na zeď. Písečná animace se všem velmi líbila a moc jsme si ji užili. 🙂

Tygříci na návštěvě v knihovně

Měsíc březen bývá také nazýván měsícem knihy. I Tygříci si do svých týdenních programů zařadili témata o knihách, spisovatelích, ilustracích  a ilustrátorech dětských knih na které navazuje téma:  ,, Z pohádky do pohádky,“ nebo  téma ,,Pohádkohraní“. Přes to, že máme v naší mateřské škole spoustu pěkných dětských knih, tak jsme se v úterý 8. března vydali do místní knihovny v Želechovicích za novým poznáním. Přivítali nás pracovníci obecního úřadu včetně pana starosty. Prohlédli jsme si jejich kanceláře i zasedací místnost a poslouchali k čemu nám občanům slouží. Pak nás paní Špendlíková zavedla do knihovny. Některé děti tolik knih pohromadě ještě neviděly. Po prohlídce celé místnosti se rozdělily do skupin a samostatně si vybíraly knihy, které se jim líbily. Paní učitelky pak dětem z vybraných knih některé úryvky přečetly. Na závěr nás pracovnice obecního úřadu odměnily obrázky a malou sladkostí. Moc jim za jejich čas, který nám věnovaly děkujeme.

Sovičky na výletě v Krajské knihovně Zlín

Dne 8. 3. 2022 jsme se společně s dětmi zúčastnili programu v Krajské knihovně ve Zlíne na téma ,,Pohádkové vaření“. Povídali jsme si tam o tom, co všechno se vešlo do dortu pejska a kočičky, na čem si pochutnal Otesánek, jak se vaří sekerková polévka. O Pohádkách, ve kterých najdeme něco k snědku, ale také trochu stolování a veselé a hravé úkoly pro malé kuchtíky. Výlet se nám líbil a moc jsme si ho užili.