Organizace prázdninového provozu

Prázdninový provoz mateřské školy bude zajištěn od 1.7. – 31.8. 2020.
ZAVŘENO VE DNECH:  26.8. / 27.8. / 28.8.
Pondělí 31.8. OTEVŘENO


Otevírací doba od 6:30 do 15:30.
Omlouvání nepřítomnosti nebo nahlášení docházky dítěte do 7:30.
Děti se ráno schází v prostřední třídě Soviček a co nejvíce času trávíme na školní zahradě. Prosíme Vás, natírejte ráno děti opalovacím krémem a nezapomínejte na pokrývku hlavy.

Loučení s předškoláky

Dne 26. 6. 2020 proběhlo na zahradě naší mateřské školy loučení s předškoláky. Skupinka dětí, které v září usednou do školních lavic první třídy, se rozloučila s mateřskou školou pásmem básniček a tanečků. Nechybělo ani slavnostní pasování, děti dostaly šerpy a pěknou knihu na památku. Pro děti s rodiči byly připraveny úkoly po zahradě, které společně splnily. Jako odměnu jsme si společně opekli špekáčky a zakončili tak velmi příjemné odpoledne. Nezbývá nám, než popřát budoucím prvňáčkům hodně štěstí, spoustu jedniček a mnoho kamarádů.


Olejíčkový rituál

CÍL TOHOTO RITUÁLU: rozvoj jemné motoriky, spojení pohybu s básničkou, ohleduplnost a trpělivost, rozvoj fantazie dětí (voní jako…)

Nastavíme ruce dlaně,
olejíček patří na ně.
Máznu sem a máznu tobě,
obě ruce patří k sobě.
Ruce, prsty, dlaně, olej patří na ně.

Šup sem, šup tam roztíráme,
ať v nich velkou sílu máme.
Nakonec se obejmou, hebké, čisté obě jsou.

A voňavé jako….?