Divadélko

Středeční divadlo s názvem Skřítek Vítek a jeho kamarádi. Představení jsme zahájili společnou uvítací písničkou. Po písničce jsme se usadili, zamkli pusu na zámek a poslouchali. Skřítek Vítek se vydal hledat vodu. Na klikatou cestu se vydal přímo za nosem. Potkal spoustu kamarádů. Víly, dědečka a dokonce i berušku Jarušku, která mu dala konvičku na vodu.

Haló haló, pojďte sem,
pojťe přímo za nosem.

Hurá! Všechno to dobře dopadlo. Vodu skřítek našel a nakonec podělil i své kamarády.

Dětský den

Zábavný dětský den se v MŠ Želechovice uskutečnil ve středu 3. 6. 2020, plný her a radovánek ve všech třídách. Tento den byl tedy na plné obrátky věnován především pohybovým soutěžím, a to v dopoledních hodinách. Děti se takzvaně probojovaly přes nejrůznější opičí dráhy, zapeklité hádanky, hraní si na zvířátka a výtvarné činnosti, až k finálnímu tancování na oblíbené písničky. Diskotéku měla za odměnu každá třída a poté se všechny děti spojily na venkovních prostorech, kde nám v tento krásný den dopřálo i sluníčko, které se na nás pečlivě a krásně usmívalo; stejně jako medaile, jež naše šikovné děti ze tříd Opiček, Soviček i Kočiček následně obdržely. V posledních slovech stačí jen říci, že si tento den děti nejen řádně užily, ale zvládly celý DĚTSKÝ DEN, S ÚSMĚVEM!

Flétnička

Od 5. 6. budeme dle instrukcí vedení ZUŠ a po dohodě s paní ředitelkou ZŠ opět vyučovat ftétničku ve školce.

Žáci musí mít ve složce znovu pro ZUŠ podepsané prohlášení o neinfekčnosti (obdrželi e-mailem), roušky a sáčky pro přesun po chodbách, ve vyvětrané třídě ZUŠ se umyjeme a vydezinfikujeme, zde můžeme roušky sundat a pokusíme se držet si od sebe odstup.

Rodiče si děti v 16 hod. vyzvedávají před budovou ZŠ.

Děkujeme za spolupráci ♥

Využití interaktivního projektoru

Děti pracují pomocí interaktivní tužky. K dispozici máme dvě tyto tužky, takže děti mohou i spolupracovat. Paní učitelka zapojí do aktivit i ostatní děti doplňujícími otázkami a dohlíží na spravedlivé střídání dětí.

Výukový program DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA: tento program nabízí dětem několik aktivit např. třídění zvířat podle prostředí ve kterém žijí, rozpoznat zvuky zvířat, vytvořit si vlastní farmu, stát se farmářem, pečovat o svá zvířátka…

Další programy pro děti: grafomotorické cvičení, omalovánky, hledání rozdílů dvou obrázků, skládání rozstřihaného obrázku, bludiště…

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Happy Cartoon Kids Bundle, children doodle, kids doodle

Rozhodnutí si můžete vyzvednout v naší mateřské škole od 3.6. 2020.
Registrační číslo Vašeho dítěte bylo zasláno na Váš email. V případě nedoručení prosíme o upozornění a registrační číslo Vám obratem zašleme.

Pokud víte, že Vaší žádosti vyhověla i jiná mateřská škola a upřednostníte ji, napište nám prosím.

Zástupce pro předškolní vzdělávání
E-mail:
kamila.macikova@zszelechovice.cz
Telefon: 731246939

Těšíme se na Vás ♥