Třída Soviček

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • EVA HURTOVÁ
  • učitelka MŠ, eva.hurtova@zszelechovice.cz
  • KAMILA MACÍKOVÁ
  • učitelka MŠ, kamila.macikova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

  • Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 16 děvčat a 12 chlapců.
  • 3 děti v září nastoupí do základní školy.
  • Žádné dítě nemá odklad školní docházky.

Toto věkové složení má odlišné předpoklady pro jednotlivé činnosti a kladou zvýšené nároky na pedagoga.