Loučení s předškoláky

Dne 26. 6. 2020 proběhlo na zahradě naší mateřské školy loučení s předškoláky. Skupinka dětí, které v září usednou do školních lavic první třídy, se rozloučila s mateřskou školou pásmem básniček a tanečků. Nechybělo ani slavnostní pasování, děti dostaly šerpy a pěknou knihu na památku. Pro děti s rodiči byly připraveny úkoly po zahradě, které společně splnily. Jako odměnu jsme si společně opekli špekáčky a zakončili tak velmi příjemné odpoledne. Nezbývá nám, než popřát budoucím prvňáčkům hodně štěstí, spoustu jedniček a mnoho kamarádů.


Olejíčkový rituál

CÍL TOHOTO RITUÁLU: rozvoj jemné motoriky, spojení pohybu s básničkou, ohleduplnost a trpělivost, rozvoj fantazie dětí (voní jako…)

Nastavíme ruce dlaně,
olejíček patří na ně.
Máznu sem a máznu tobě,
obě ruce patří k sobě.
Ruce, prsty, dlaně, olej patří na ně.

Šup sem, šup tam roztíráme,
ať v nich velkou sílu máme.
Nakonec se obejmou, hebké, čisté obě jsou.

A voňavé jako….?

Dětský den

Zábavný dětský den se v MŠ Želechovice uskutečnil ve středu 3. 6. 2020, plný her a radovánek ve všech třídách. Tento den byl tedy na plné obrátky věnován především pohybovým soutěžím, a to v dopoledních hodinách. Děti se takzvaně probojovaly přes nejrůznější opičí dráhy, zapeklité hádanky, hraní si na zvířátka a výtvarné činnosti, až k finálnímu tancování na oblíbené písničky. Diskotéku měla za odměnu každá třída a poté se všechny děti spojily na venkovních prostorech, kde nám v tento krásný den dopřálo i sluníčko, které se na nás pečlivě a krásně usmívalo; stejně jako medaile, jež naše šikovné děti ze tříd Opiček, Soviček i Kočiček následně obdržely. V posledních slovech stačí jen říci, že si tento den děti nejen řádně užily, ale zvládly celý DĚTSKÝ DEN, S ÚSMĚVEM!

Flétnička

Od 5. 6. budeme dle instrukcí vedení ZUŠ a po dohodě s paní ředitelkou ZŠ opět vyučovat ftétničku ve školce.

Žáci musí mít ve složce znovu pro ZUŠ podepsané prohlášení o neinfekčnosti (obdrželi e-mailem), roušky a sáčky pro přesun po chodbách, ve vyvětrané třídě ZUŠ se umyjeme a vydezinfikujeme, zde můžeme roušky sundat a pokusíme se držet si od sebe odstup.

Rodiče si děti v 16 hod. vyzvedávají před budovou ZŠ.

Děkujeme za spolupráci ♥

FOTOGRAFIE TŘÍD

Vyzvedněte si prosím, společné fotografie dětí i jednotlivých předškoláků ve své třídě.
CENA SPOLEČNÉ FOTOGRAFIE: 25 Kč
CENA FOTOGRAFIE PŘEDŠKOLÁKŮ: 15 Kč


Děkujeme ♥