Loučení s předškoláky

Dne 26. 6. 2020 proběhlo na zahradě naší mateřské školy loučení s předškoláky. Skupinka dětí, které v září usednou do školních lavic první třídy, se rozloučila s mateřskou školou pásmem básniček a tanečků. Nechybělo ani slavnostní pasování, děti dostaly šerpy a pěknou knihu na památku. Pro děti s rodiči byly připraveny úkoly po zahradě, které společně splnily. Jako odměnu jsme si společně opekli špekáčky a zakončili tak velmi příjemné odpoledne. Nezbývá nám, než popřát budoucím prvňáčkům hodně štěstí, spoustu jedniček a mnoho kamarádů.