Realizace nové 4. Třídy

V průběhu letních prázdnin jsme postupně připravovaly tyto nové prostory. Třída je nově vymalovaná a vybavená novým nábytkem s prvky oranžové a modré barvy.

Tato třída se nachází v přízemí základní školy, před školní jídelnou. Každé ráno rodiče s dětmi vstoupí do budovy základní školy vchodem od školní zahrady přes atrium. Pokud dorazí do 7:15, musí si odložit věci v šatně této třídy a odevzdat dítě ve třídě Soviček. Pro přesun využijete schodiště, které spojuje tuto třídu a ostatní naše tři oddělení v prvním patře.

Tuto třídu bude navštěvovat celkem 22 našich nejstarších dětí, které využijí tento rok pro přípravu k zápisu do 1. třídy.

Těšíme se na Vás ♥