Výlet třídy Tygříků a Veverek

V pátek 3.6. navštívily třídy Veverek a Tygříků nedaleký zámek ve Vizovicích. Děti se dozvěděly, jak rozdílné bylo žití na zámku od dnešní doby a také, kdo jednotlivé pokoje obýval. Velkým překvapením pro všechny bylo, když za doprovodu hrací skříňky dotancovala bílá paní. Po tak vydatném zážitku se děti odměnily sladkostí z čokoládovny a zamířily přímo do parku, stejně krásného, jako jeho zámek. Děti nakonec pořádně zkontrolovaly, zda v rybníce nečíhá hastrman a nikde nepobíhají další zámecká strašidla. Zeptejte se dětí, jistě vám návštěvu zámku také doporučí.